DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VIỆN SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Họ và tên Chức danh (Học hàm, học vị …) Ghi chú
1    VŨ VĂN KHIẾT    Tiến sĩ – Viện trưởng    Nguyên Phó Viện trưởng Viện CNTT-Viện HLKHVN
2    TÔN QUÔC BÌNH    Tiến sĩ- Phó Viện trưởng    Uỷ viên HĐQT-Phó TGĐ Ngân hàng Bảo Việt
3    NGUYỄN VIỆT HẢI    Tiến sĩ- Phó Viện trưởng    Chủ tịch công ty EDT
4    PHẠM THÀNH ĐẠI LĨNH    NCS Tiến sĩ    Giám đốc Tư vấn CĐS-Công ty FPT Digital
5    NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN    Tiến sĩ    Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Toán kinh tế-Trường Đại học KTQD
6    HOÀNG VĂN KIẾM    Giáo sư, Tiến sĩ khoa học    Nguyên Hiệu trưởng ĐH CNTT-ĐHQGTPHCM
7    ĐỐ NĂNG TOÀN    Phó Giáo sư, Tiến sĩ    Nguyên Viện trưởng Viện CNTT-ĐHQGHN
8    NGUYỄN VĂN CƯỜNG    Thạc sĩ    Chủ nhiệm Khoa CNTT Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
9    VŨ THỊ NGỌC ANH    NCS Tiến sĩ    Giám đốc Trung tâm tin học Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà