Đào tạo theo chương trình đào tạo CNTT của Đại học Greenwich- Anh Quốc. Sau khi học xong học viên có những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thi lấy chứng chỉ Quốc tế của ICDL

Viện tiếp nhận các yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp để tư vấn chuyển đổi số cho các đơn vị này, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chuyển đổi số do Viện đào tạo để thực hiện công việc khi các đơn vị có nhu cầu

Viện thực hiện Chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc khi các đơn vị này có yêu cầu. Viện có đủ nhân lực để cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp khi các đơn vị có nhu cầu

logo_dh_van_hoa_hn
logo_khoa_quoc_te_dhqghn
z2609544925683_fb720cfaeb28cd1918bc4215647bf751-removebg-preview
logo-200
logo-bach-khoa
logo-thuong-mai
logo_hhdlg-1-2

Tin tức và sự kiện

Xem thêm +