Hội nghị Quốc tế về Y tế số

Ngày 8/11/2023 ông Phạm Thành Trí – Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tham dự Hội nghị Quốc tế về Y tế số tại Hà Nội do Hội Quân dân y tổ chức

  Ông Phạm Thành Trí đứng hàng đầu bên trái

https://www.qdnd.vn/y-te/tin-tuc/y-te-so-nang-cao-hieu-qua-trong-dieu-tri-cua-nganh-y-750541