Kỳ Thi Sát hạch Kỹ sư CNTT Nhật Bản

Ngày 28/11/2021 Viện Sáng Tạo và Chuyển Đổi Số đã kết hợp với Trung tâm ươm tạo và đào tạo Công nghệ cao tổ chức kỳ thi sát hạch Kỹ Sư CNTT Nhật Bản