Khóa học chuẩn kỹ năng chuyển đổi số

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khóa học do Viện sáng tạo và chuyển đổi số kết hợp với ICDL Việt Nam xây dựng và triển khai đào tạo.

 1. Đối tượng
 • Phụ trách CNTT của các đơn vị giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao công lập.
 • Phụ trách CNTT của các doanh nghiệp Việt Nam và đầu tư nước ngoài
 • Các đối tượng quan tâm và muốn tìm hiểu về chuyển đổi số.
 1. Thời lượng
 • Chương trình đào tạo Chuyển đổi số gồm 24 tiết cụ thể:
  • Học lý thuyết: 18 giờ
  • Thảo luận và vận dụng: 4 giờ
  • Thu hoạch cuối khóa: 2 giờ
 1. Mục tiêu của khóa đào tạo
 • Cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ bản về chuyển đổi số
 • Các sáng kiến và hoạt động kỹ thuật số quan trọng
 • Các cách tiếp cận mới để phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng chuyển đổi số
 • Phương pháp tiếp cận chuyển đổi số trong truyền thông và đào tạo nội bộ
 • Các kỹ thuật, công nghệ áp dụng trong chuyển đổi số và xu hướng mới nổi
 • Các yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực tham gia thực hiện chuyển đổi số
 • Vai trò của giảng viên trong chuyển đổi số.

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

Chuyên đề cung cấp những vấn đề cơ bản về Chuyển đổi số, các thuật ngữ, khái niệm công nghệ theo thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu. Học viên sẽ hiểu sâu hơn về Chuyển đổi số, cách tổ chức đơn vị/doanh nghiệp để có thể tận dụng xu hướng mới nhất trong thế kỷ 21.

Năng lực được hình thành: Nắm bắt được các khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, hiểu rõ về bản chất của chuyển đổi số và tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Biết các phương pháp tiếp cận và cách thức thực hiện chuyển đổi số đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình; Có vai trò truyền thông về việc áp dụng chuyển đổi số trong đơn vị.

Ngày thứ 1
Sáng Quan điểm chung về chuyển đổi số
Nội dung 1 Các động lực chủ đạo dẫn tới làn sóng chuyển đổi số
2 Sự hợp lưu các công nghệ & đặc điểm của công nghệ 4.0
3 Phân biệt Số hóa – Chuyển đổi số
4 Các mô hình chuyển đổi khác nhau
5 Các cấu phần chủ đạo trong Chuyển đổi số doanh nghiệp và tổ chức
Chiều  Hành vi thay đổi của khách hàng trong thời đại số
Nội dung 1 Phiếu tiếp thị hiện đại, hành trình và các điểm tiếp xúc khách hàng
2 Năm hành vi của khách hàng mạng lưới
3 Tiếp thị số theo mô hình REACH ( Smart Insight)
4  Quản trị trải nghiệm khách hàng
5 Thực hành xây dựng bản đồ hành trình khách hàng
Ngày thứ 2
Sáng Cạnh tranh trong thời đại số & Mô hình nền tảng
Nội dung 1  Mô hình kinh doanh nền tảng (đặc điểm, lợi thế, xu hướng,…)
2 Hiệu ứng mạng lưới trực tiếp và gián tiếp trong nền tảng
3 Xu hướng vừa hợp tác vừa cạnh tranh , trung gian hóa và phi trung gian hóa
4 Mô hình đoàn tàu giá trị cạnh tranh
5 Thực hành lập mô hình kinh doanh nền tảng (platform)
Chiều Tư duy lại về giá trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Nội dung 1 Các khái niệm hiện đại về giá trị thị trường (product, use case, job-to-be-done, value prop-position,…)
2 Tuyên bố giá trị: Value proposition
3 Mạng lưới giá trị: Value network
4 Lộ trình xây dựng Tuyên bố giá trị mới cho doanh nghiệp của
Ngày thứ 3
Sáng Big data & Trí tuệ nhân tạo
Nội dung 1 Phân biệt các loại dữ liệu trong kinh doanh
2 Vai trò của dữ liệu lớn
3 Xu hướng khai thác dữ liệu trong kinh doanh
4 Trí tuệ nhân tạo là gì và vì sao AI đang tạo ra cuộc cách mạng trong các ngành công nghiệp
5 Xu hướng ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh, hành chính
6 Chia sẻ từ chuyên gia
Chiều  Cách tiếp cận mới về kiến trúc CNTT cho chuyển đổi số
Nội dung 1 Xu hướng SaaS, IaaS, PaaS
2 Cloud and Multi-Cloud
Ngày thứ 4
Sáng Các yếu tố thuộc về tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo quyết định chuyển đổi số thành công tại các tổ chức, doanh nghiệp
Nội dung 1 Nguyên nhân nhiều doanh nghiệp chuyển đổi thất bại
2 Vai trò của yếu tố văn hóa tổ chức trong chuyển đổi số
3 Vai trò thay đổi của lãnh đạo trong kỷ nguyên số (lãnh đạo mà không ra quyết định, tư duy thử nghiệm, chào đón thất bại,..)
4 Quản lý theo OKR
5 Quản trị chuyển đổi tổ chức
Chiều Đổi mới sáng tạo và tư duy thử nghiệm
Nội dung 1 Quy trình đổi mới sáng tạo thông qua thử nghiệm nhanh
2 Hai phương pháp thử nghiệm và các lộ trình mở rộng ý tưởng kinh doanh
3 Design thinking: công cụ và ứng dụng giúp xây dựng sản phẩm, dịch vụ đột phá
4 Case study

            Giảng viên:

 • Viện CNTT- Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam.
 • Viện sáng tạo và chuyển đổi số-Đại học quốc tế Bắc Hà.

 Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo: Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo chuyển đổi số do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số kết hợp với ICDL Việt Nam cấp được Bộ khoa học công nghệ công nhận đạt “Chuẩn kỹ năng chuyển đổi số”.

Tài liệu học tập

 • Tài liệu sử dụng:
  • Tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn, sách tham khảo của ICDL- Ireland cung cấp.
  • Tài liệu Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số được Viện hàn lâm khoa học Hàn quốc ( được chính phủ Hàn quốc giao làm đầu mối về chuyển đổi số tại Hàn quốc ) chuyển giao.
  • Tài liệu do Tập đoàn KCOM Group Malaysia ( được chính phủ Malaysia giao làm đầu mối về chuyển đổi số tại Malaysia ).
  • Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số Digital Transformation.
  • Chiến lược dữ liệu Việt Nam thời chuyển đổi số (Vinasa ).
 • Tài liệu tham khảo:
  • Website chuyển đổi số Các giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trên thế giới và ở Việt Nam
  • Mỗi học viên được cấp 1 mật khẩu và được sử dụng tài liệu của ICDL để học bằng hình thức E-learning ( tháng 7/2021 sẽ được Việt hóa ).

HỌC PHÍ: 10.000.000 đ/ khóa

ĐĂNG KÝ HỌC:

 • P 205 nhà B, 290 Tây Sơn, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Tel: 0985665360.

Các tin liên quan