Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số

     Viện Sáng tạo và chuyển đổi số được thành lập năm 2020 theo Quyết định số 143/QĐ-ĐHQTBH ngày 17/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, có trụ sở tại số 16 đường Hồng Ân, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và có văn phòng đại diện đặt tại P205 nhà B, số 290 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số được phép hoạt động theo giấy phép đăng ký hoạt động Khoa học và Công Nghệ số 02/2021/ĐK-KHCN của Sở Khoa học và Công Nghệ Tỉnh Bắc Ninh cấp với số vốn ban đầu là 15 tỷ đồng.

Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số có chức năng đào tạo cấp chứng chỉ chuyển đổi số, tư vấn và triền khai các dự án chuyển đổi số trên toàn quốc.

1. Đào tạo:

1.1 Đào tạo dài hạn

      Đào tạo theo chương trình đào tạo CNTT của Đại học Greenwich- Anh Quốc. Hai năm đầu đào tạo kiến thức về CNTT theo các dự án để các học viên có khả năng làm việc tại các dự án từ thấp đến cao ( kết thúc giai đoạn đầu khi qua được 25 dự án về CNTT ). Học viên học xong 2 năm đầu ( sẽ lấy được bằng Higher Diploma ) có thể đi làm trong các dự án về Chuyển đổi số của Viện vừa học tiếp các kiến thức chung để nhận bằng bằng Cử nhân của Đại học Greenwich- Anh Quốc .

1.2 Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo Chuẩn kỹ năng chuyển đổi số. Sau khi học xong học viên có những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thi lấy chứng chỉ Quốc tế của ICDL.

2. Tư vấn chuyển đổi số:

      Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tiếp nhận các yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp để tư vấn chuyển đổi số cho các đơn vị này, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chuyển đổi số do Viện đào tạo để thực hiện công việc chuyển đổi số khi các đơn vị có nhu cầu.

3. Triển khai ứng dụng Chuyển đổi số:

      Viện thực hiện Chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc khi các đơn vị này có yêu cầu. Là đơn vị đào tạo chuyển đổi số nói riêng và kiến thức về công nghệ thông tin nói chung. Viện có đủ nhân lực để cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp khi các đơn vị có nhu cầu.

4. Những dự án Viện đang thực hiện:

4.1. Dự án chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VSTCĐS TT VH DL

4.2. Dự án kết hợp với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam thành lập Liên minh các doanh nghiệp hàng thiết yếu Việt Nam ( tháng 6-8/2021 )

VECOM_Lien Minh Online

4.3 Dự án kết hợp với Hiệp hội bất động sản Việt Nam  thành lập Hội bất động sản số Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài nguyên và môi trường

( tháng 8-10/2021)

4.4 Dự án chuyển đổi số trong các lĩnh vực GTVT: Đường sắt đô thị, ( tháng 10-12/2021 )